Jak napisać CV?

Jak napisać CV

Curriculum Vitae (CV) to krótkie i konkretne przedstawienie informacji o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Odpowiednio przygotowane może zwiększyć szansę na zakwalifikowanie nas do dalszych etapów rekrutacji i otrzymanie wymarzonej pracy.

 

Jak powinno wyglądać?

CV nie powinno mieć zbyt wielu stron, choć wiadomo, że są branże (szczególnie związane z działalnością twórczą), w których działa się na umowę o dzieło, przez co miejsc pracy jest nieporównywalnie więcej, aniżeli w przypadku stanowisk administracyjnych czy nauczycielskich, na których obowiązują etaty.

Część graficzna może być spersonalizowana, dobrana indywidualnie, ale tu również trzeba pamiętać o zasadach panujących w naszej branży. W przypadku agencji reklamowych CV mogą być bardzo efektowne, u informatyków mogą się znaleźć elementy szarości czy geometrii, ale już w przypadku ubiegania się o stanowisko kierownicze czy adwokackie, kolorowe wzory są absolutnie niedopuszczalne. Podobnie jest ze zdjęciem ? żyjemy w czasach tzw. selfie wykonywanych z ręki telefonami komórkowymi. Tego typu fotografie nie mają prawa znaleźć się w naszym CV! Na zdjęciu powinnyśmy wyglądać naturalnie i elegancko. Wszelkie udziwnienia, np. portret w kapeluszu czy wycinanie swojej twarzy ze zdjęcia grupowego nie są dobrze widziane.

Informacje zawarte w naszym CV powinny być zrozumiałe i konkretne. Nie należy mylić CV z życiorysem, w którym zawieramy rozbudowane opisy. Jeżeli mamy problem z ortografią, powinnyśmy przekazać nasz tekst do sprawdzenia przed wysłaniem go do pracodawcy, by się nie skompromitować.

 

Dane osobowe, doświadczenie i wykształcenie

W informacjach o sobie zawieramy nasze imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania (podawanie adresu nie jest obowiązkowe), numer telefonu oraz adres mailowy (należy zadbać, by brzmiał on profesjonalnie ? najlepiej, gdy zawiera nasze imię i nazwisko). Pisząc o wykształceniu, wymieniamy wszystkie ukończone szkoły (rozpoczynając od średniej) w kolejności od ostatnio ukończonej do średniej szkoły, wymienionej na końcu. Uwzględniamy daty rozpoczęcia i zakończenia szkół oraz ich nazwy, a także nazwę kierunku i uzyskanego tytułu zawodowego.

Następnie opisujemy własne doświadczenie zawodowe w identycznej kolejności, w jakiej pisałyśmy o wykształceniu. A więc tegoroczna praca zajmuje pierwsze miejsce, a pierwsza w naszym życiu ? ostatnie. Pamiętamy o wspomnieniu nazwy firm i zajmowanych przez nas stanowisk.

W punkcie o znajomości języków obcych wymieniamy te, którymi się posługujemy wraz z informacją o poziomie naszego zaawansowania. To doskonałe miejsce do pochwalenia się swoimi certyfikatami ? podajemy ich nazwę i rok uzyskania. Pamiętajmy, że nie należy kłamać ze strachu przed dyskwalifikacją z powodu naszego braku wiedzy. Nieznajomość języka obcego można błyskawicznie zweryfikować podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Możemy wspomnieć również o posiadaniu prawa jazdy, ukończonych szkoleniach czy znajomości programów komputerowych.

Na samym końcu piszemy o własnych umiejętnościach, które dzielą się na trzy kategorie: uniwersalne, specjalistyczne i adaptacyjne. Umiejętności uniwersalne zdobywamy na innych stanowiskach lub w innej pracy, lecz możemy je wykorzystać u przyszłego pracodawcy. Umiejętności specjalistyczne są ściśle związane ze specyfiką naszego zawodu, zaś adaptacyjnych w żaden sposób nie udowodnimy bazując na doświadczeniu, ponieważ odnoszą się do cech naszej osobowości. Najwyżej cenione przez pracodawców są umiejętności specjalistyczne i uniwersalne. Warto się upewnić, czy wymieniło się chociaż kilka takich, które pozwolą nam się wyróżnić na tle innych kandydatów. Do najbardziej pożądanych przez pracodawców umiejętności należą: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolność do działania w stresie, zorientowanie na rozwiązanie problemu, elastyczność, dyspozycyjność oraz dobra obsługa komputera.